🌟 Mentoring

Poza konsultacjami, oferuję specjalistyczne sesje mentoringowe, dostosowane zarówno do klientów biznesowych, jak i osób indywidualnych.

Automatyzacja

Procesy jakości

Poza konsultacjami, oferuję specjalistyczne sesje mentoringowe, dostosowane zarówno do klientów biznesowych, jak i osób indywidualnych.

Jak wygląda współpraca? (W przypadku klientów indywidualnych)

  1. Darmowe spotkanie zapoznawcze (20 minut), aby ustalić czy i w jakim zakresie mogę Ci pomóc.
  2. Ustalamy cel, do którego dążymy np. w ciągu 6 miesięcy zbuduję lepsze zrozumienie dobrych praktyk w automatyzacji testów.
  3.  Ustalamy terminy regularnych spotkań, zwykle między co 2-4 tygodnie.

Jak wygląda współpraca? (W przypadku klientów biznesowych)

  1. Ustalamy cel z Tobą i z liderem zespołu.
  2. Ustalamy terminy regularnych spotkań, zwykle między co 2-4 tygodnie.
  3. Regularne raportowanie postępów do przełożonych.